Ανακοινώσεις

Ψηφιακό Βήμα-Ψηφιακό Άλμα Επιλέξιμες Δαπάνες

Οι παρούσες δράσεις, οι οποίες στοχεύουν στην ψηφιακή αναβάθμιση των πολύ μικρών, των μικρών αλλά και των μεσαίων επιχειρήσεων, δικαιολογεί ένα μεγάλο σύνολο από δαπάνες οι οποίες θεωρούνται επιλέξιμές. Η διαμόρφωση του προτεινόμενου προϋπολογισμού από την επιχείρηση δυνητικά δικαιούχο, απαιτεί την σύνδεση των υπό υλοποίηση ενεργειών του επενδυτικού σχεδίου με[…]

Περισσότερα »

Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου

Στόχος: Η παρούσα Δράση στοχεύει στη ενίσχυση και τόνωση της οικονομικής δραστηριότητας που αναπτύσσεται σε εμπορικές περιοχές και ειδικότερα σε περιοχές που διαθέτουν σημαντικούς πολιτιστικούς πόρους και τουριστική δυναμική. Προϋποθέσεις : Η βασική προϋπόθεση για να συμμετάσχει κάποιος στην εν λόγο δράση είναι η συνεργασία μεταξύ φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης[…]

Περισσότερα »

Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός

Στόχος: Η παρούσα Δράση στοχεύει στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μεσαίων επιχειρήσεων, επενδύοντας στον παραγωγικό εκσυγχρονισμό τους και την υιοθέτηση συστημάτων τυποποίησης & πιστοποίησης. Δικαιούχοι :  Οι δικαιούχοι της εν λόγο δράσης είναι υφιστάμενες μεσαίες επιχειρήσεις για τις οποίες πριν από την ημερομηνία της ηλεκτρονικής τους υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης[…]

Περισσότερα »

Ψηφιακό Άλμα

Στόχος: Η παρούσα Δράση στοχεύει στον ψηφιακό μετασχηματισμό των πολύ μικρών, των μικρών αλλά και των μεσαίων επιχειρήσεων Δικαιούχοι :  Οι δικαιούχοι της εν λόγο δράσης είναι υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές αλλά και μεσαίες επιχειρήσεις για τις οποίες πριν από την ημερομηνία της ηλεκτρονικής τους υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης ισχύουν[…]

Περισσότερα »

Ψηφιακό Βήμα

Στόχος: Η παρούσα Δράση στοχεύει στην ψηφιακή αναβάθμιση των πολύ μικρών, των μικρών αλλά και των μεσαίων επιχειρήσεων Δικαιούχοι :  Οι δικαιούχοι της εν λόγο δράσης είναι υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές αλλά και μεσαίες επιχειρήσεις για τις οποίες πριν από την ημερομηνία της ηλεκτρονικής τους υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης ισχύουν[…]

Περισσότερα »

Υποβολή Αίτησης και Δικαιολογητικά για τον Εξωδικαστικό Μηχανισμό

Η αίτηση για τη υπαγωγή στη διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών υποβάλλεται από 05/02/2018 από τον οφειλέτη ή το εξουσιοδοτημένο από αυτόν πρόσωπο, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας (OCW) που τηρείται στην ιστοσελίδα της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (Ε.Γ.Δ.Ι.Χ.) (www.keyd.gov.gr). Η αίτηση θα πρέπει να περιέχει τα ακόλουθα δικαιολογητικά:  Πλήρη στοιχεία[…]

Περισσότερα »

Εξωδικαστικός Μηχανισμός-Ρύθμιση Οφειλών σε Δημόσιο &Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης

Οι βασικές προϋποθέσεις για να καταφέρει κάποιος να ενταχθεί στον εξωδικαστικό μηχανισμού είναι οι ακόλουθες: ·         Το Νομικό ή το Φυσικό πρόσωπο να αποκτά εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα. ·         Το Νομικό ή το Φυσικό πρόσωπο να μην έχει διακόψει την επιχειρηματική του δραστηριότητα. ·          Το Νομικό ή το Φυσικό πρόσωπο[…]

Περισσότερα »

Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός

Στόχος: Η ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής ποιότητα αλλά και την βελτίωση των εξαγωγικών τους δραστηριοτήτων. Δικαιούχοι : Οι επιχειρήσεις οι οποίες θα έχουν την δυνατότητα να λάβουν μέρος στο εν λόγο πρόγραμμα είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται στους ακόλουθους τομείς: Τουρισμός Ενέργεια Αγροδιατροφή Περιβάλλον[…]

Περισσότερα »

Ψηφιακή Ενίσχυση Επιχειρήσεων

Στόχος: Στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ), το υπουργείο έχει σχεδιάσει δύο χρηματοδοτικές παρεμβάσεις που αποσκοπούν στην ενίσχυση της ψηφιακής ταυτότητας των επιχειρήσεων. Συγκεκριμένα, πρόκειται για τις δράσεις «Ψηφιακό Βήμα» και «Ψηφιακό Άλμα», Το ποσοστό της επιδότησης καθορίζεται στο 50% του επενδυτικού σχεδίου που θα κατατεθεί και[…]

Περισσότερα »

Έναρξη λειτουργίας της πλατφόρμας ρύθμισης οφειλών προς το Δημόσιο έως 50.000 ευρώ

Δευτέρα 05 Φεβρουαρίου 2018 Δελτίο Τύπου Το Υπουργείο Οικονομικών ανακοινώνει την έναρξη  λειτουργίας της πλατφόρμας για τη ρύθμιση οφειλών προς το Δημόσιο έως 50.000 ευρώ, κατά την παράγραφο 21 του άρθρου 15 του νόμου 4469/2017 για τον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων και την υπ αριθ. ΠΟΛ.1223/2017 απόφαση της υφυπουργού Οικονομικών κ. Αικ. Παπανάτσιου. Οι ενδιαφερόμενοι[…]

Περισσότερα »