Το μέλλον ανήκει σ’ αυτούς που μέσω της έγκυρης και έγκαιρης ενημέρωσης οραματίζονται το μέλλον σχεδιάζουν το παρόν και εξελίσσονται