Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών ΜΜΕ

Στόχος:  ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας στο τομέα του Τουρισμού Δικαιούχοι Προγράμματος: Κατηγορία  Α: Επιχειρήσεις που θα συσταθούν από την ημερομηνία έκδοσης της προκήρυξης της  δράσης  και θα διαθέτουν τον ΚΑΔ της επένδυσης, πριν την πρώτη εκταμίευση της επιχορήγησης. Κατηγορία  Β: Επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί και για τις οποίες μέχρι την ημερομηνία[…]

Περισσότερα »